آنقدر دوستت دارم که نگران خودمم ...

♩ تــآب تــاب عـَ بـاسـے ♩
یـادش بـِخـیر اوטּ بــازے
هـَر بـار قـَسـم مـیدادمــ
خـُـ♥ــدآ مـَنــو نـَنـدازے

➹ تــآب تــاب عـَ بـاسـے ➹
خــُدا خـَسـتـَم اَز بــازے
دُنیـــاتـــ چـہ قــدر تــآبـَم داد
کـاشـکـے مـَنـو بـنـدازے ☹ :(

+ تاريخ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 2:19 نويسنده bahar |

دوست داشتن به حرف نیست….!!
به وقتیه که برات میذاره،
به ارزشیه که برات قائل میشه،
به دلگرمیه که بهت میده،
اما وقتی طرفت همش نیست!!
وقتی تو توی لحظه لحظه زندگیت تنهایی..
این دوست داشتن نیست!!
دوست داشتن این نیست که جاخالی هاشون رو باتو پر کنند...
اینه که بخاطرتو،جاخالی کنند♥♥♥

+ تاريخ چهارشنبه هجدهم تیر 1393ساعت 5:8 نويسنده bahar |

با تمام غــــرور دختـــــرانه ام مینویسم:

گاهی دلـــــم برای صدای مردانـــــه ات،

"خانومـــــــم" گفتـــــن هایت

تنگــــــ میشود...

+ تاريخ چهارشنبه هجدهم تیر 1393ساعت 4:52 نويسنده bahar |

نــــــــــــه
هوا سرد نیست...
سرمای کلامت، دیوانه ام میکند
بی رحم !
شوق نگاهم را ندیدی؟
تمام من به شوق دیدنت، پر میکشید
ولی …
همان نگاه بی تفاوتتــــــــ
برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود

+ تاريخ دوشنبه شانزدهم تیر 1393ساعت 13:6 نويسنده bahar |

ته سیگارهایم پوکه های خاطرات است که شلیک می کنم وسط مغزم …
می کشد مرا اما شاید تو را فراری دهم از ذهنم !!!
همه را خطا زدم …
پاکت بعدی ، خشابی دیگر …

+ تاريخ دوشنبه شانزدهم تیر 1393ساعت 4:26 نويسنده bahar |

کـــــــــلافــــــــ نخ

میـ پیچد و میـ پیچد

دورتـــادور ذهن من

کـــــــــــــلافه امــ

مدتـــــــــــ هاستـــ

کمــــــــــــــی فقط

سـاده تر باورمـ کن !

دلم جیغ می خواهد

هوار می خواهـــــــد

آن هم از نوع بنفشــ

+ تاريخ شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 2:47 نويسنده bahar |

با مـــــن دعـوا کــــن

با مــــن قهــــر کــــن

حرصــــم و در بیـــار

بهونـــــه بگــــیر

اجــــازه داری اشکمــــــو

بعضـــــی وقت ها در بـــــیاری

امــــا. . .

حــــق نــــداری هیــــچوقــــت بـــری

هیــچوقـــــــت . . .
+ تاريخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393ساعت 13:26 نويسنده bahar |

 

 

ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﯿـــﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻂ ؛


ﻣـــﺎﻧﺪﻧﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ …

ﺭﻓﺘﻨـــﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺧـــﻮﺍﻫﺪ ...

و مـــن ﺗـــﻮﺍﻥ ﺩﺭﺩ ﻧـــﺪﺍﺭﻡ !

+ تاريخ سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 9:34 نويسنده bahar |

به سلامتی اونی کههیچوقت نمیتونی بهش زنگ بزنیاما دلت نمیاد شمارشو از گوشیت پاک کنی...

+ تاريخ چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 19:20 نويسنده bahar |

چه کار به حرف مردم دارم زندگی من همین است
 شب که می شود سیگاری روشن می کنم
 عاشقانه ای می نویسم خیره می شوم به عکست
و با خودم فکر می کنم مگر می شود
 تو را دوست نداشت…
+ تاريخ چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 3:0 نويسنده bahar |


به اتاق مملو از افکارت باز میگردم


لبخندت بر سقف خیالم هک شده...

خیره میشوم به انتهای نگاهت...

و تو هنوز هم در دنیای من خدایی....

+ تاريخ چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 2:40 نويسنده bahar |

شـَب عـَروسے کــُت و شـلوار سیــاهش را بـﮧ او بپـُوشــاטּ

رنـگ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے می آیـَد

بـند کـرواتـش رآ خـُـودت سـفت کـُن

ایــטּ کــار را دوسـت دآرد...

وقـتے دستــانت را مے گیــرد

خـُـودت را در آغـُـوش ِ او بینـداز...

بــا ایــטּ کــار احســآس ِ آرامـِش مے کــُند

زَحمـَت ِ تــاج عـَروس رآ نــَکش

سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دانـَم ، بـَرایت گـِرفتـﮧ اسـت

خـُلاصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ

جــان ِ تـُـو و جــاטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ:((:((

 

 

+ تاريخ چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 2:30 نويسنده bahar |


لبی که رژی شد

برای تو رژی شده نه برای کس دیگه

آره عزیزم

برای این نیست که فقط بهش زُل بزنی

باید محـــکم بوسش کنی که لبای خودتم رژی بشه

باید با تمام وجودت طعم بوسه از لبای منو مزه کنی

اینجوری هیچ وقت مزه ی لبام از یادت نمیره

حتی اگه پیشم نباشی
... ♥

+ تاريخ چهارشنبه یازدهم دی 1392ساعت 2:15 نويسنده bahar |

کار دنیاست.....

از یه جایی به بعد،به همه چیز وهمه کس بی اعتنا میشوی


نه از کسی میرنجی...نه به عشق کسی دل میبندی...


از یه جایی به بعد دیگه دوست نداری کسی وبه خلوت خودت راه بدی


حتی اگه تنهایی ودلتنگی کلافه ات کرده باشه.


ازیه جایی به بعد باور میکنی کسی برای تنها نموندن تو نمیاد.


اگه کسی میاد برای تنها نبودن خودشه....
+ تاريخ دوشنبه نهم دی 1392ساعت 22:39 نويسنده bahar |

ســالــها بــعــد

من در کنار یک مرد زندگی میکنم ،

مردی که اسمش تو شناسنامم ثبت شده و همسر من محسوب میشه،
مردی که شاید من زنِ رویاهاش باشم اما ،
اون هیچ وقت مرد رویاهای من نمیشه چون ،
رویایی ترین کسی که میخواستم تو بودی ...
جسمم کنار اون میخوابه اما ،
افکارم در کنار تو .

ســـالهـــا بعــد


بی هوا وقتی یادت میوفتم ،

... فقط به این فکر میکنم که خوشبختی یا نه!؟ ....
شاید اسم تورو گداشتم روی پسرم ،
سالها بعد ،
من زنیم که از عذاب وجدان داره میمیره ،
زنی که به تو فکر میکنه اما ، کنار یک مرد دیگست ،
زنی که به دوست داشتن های مرد دیگه پاسخ میده اما ،
نه از ته دل ...

ســالـــهــا بـــعــد


وقتی همه خوابن ،

میرم تو آشپزخونه و یه سیگار روشن میکنم ،
تو اون نور کم سوی چراغ خواب به تو فکر میکنم ...
از سیگارم کام های عمیق میگیرم ،
و به این فکر میکنم که زندگیم چجوری میشد اگه تو همسرم بودی ؟
در حالی که دارم تو فکرت غرق میشم ، سیگارم رو به اتمامه ،
و من ،
با عذاب و با دلی پر از غم ،
باید برم کنار مردی بخوابم که همیشه ارزو میکنم تو جای اون بودی ...
سالها بعد این موقع ،
تو کنار کسی هستی که دوستش داری اما ،
من کنار كسیم که ،
فقط باهاش هم خونم ...

ســالــهــا بعــد


زنیم با موهای سفید و چهره ای خسته ...

زنی که خیلی ها میشناسنش اما ،
اون با هیچکس جز یاد تو آشنا نیست...
+ تاريخ سه شنبه پنجم آذر 1392ساعت 7:50 نويسنده bahar |

ساعت ها زیر دوش به کاشی های حموم خیره میشی . . . !
غذاتو سرد می خوری . . .
صبونه رو شام ، ناهارو نصف شب !
لباسات دیگه به تنت نمیاد . . .
همه رو قیچی می زنی !
ساعت ها به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت اونو حفظ نمیشی . . . !
این قدر علامت سوالای تو فکرتو میشمری . . .
تا آخرش رو بالش خیست خوابت ببره !
تنهایی از تو آدمی می سازه . . .
که دیگه شبیه آدم نیست !
می دونی چیه ؟!
عجیب دلتنگم . . .
واسه وقتایی که عجیب دلتنگم می شدی . . . !

+ تاريخ جمعه یکم آذر 1392ساعت 18:22 نويسنده bahar |

گــاهــی نـیــاز داری بــه یــه آغــوش بــی مـنـت


کــــه تـو رو فــقــط وفــقــط واســه خــودت بـخـواد

کـــه وقــتـــی تـــو اوج تــنــهــایـــی هــسـتــی بـــا چــشــمــانــش بــت بـــگــه
هـــسـتــم تـــا

تــــــــــــــــهـــــــش

 

+ تاريخ جمعه یکم آذر 1392ساعت 10:42 نويسنده bahar |
نمیدونی تو این روزا چقدر از زندگی سیرم

دارم میمیرم از اینکه

تو رفتی و نمیمیرم

نمیدونی تو این روزا چقدر یاد ِ تو میفتم

ته ِ دنیام نزدیک ِ

نگاه کن کی بهت گفتم
+ تاريخ جمعه دوازدهم مهر 1392ساعت 11:2 نويسنده bahar |
مَــتــرسَـــک ،
حــرف ِ دلــت را خــوب میــدانَــم،
میــدانَــم دَرد دارد !
باشــــی ُ وجـودت را هیـچ بدانـَنـد . . .

+ تاريخ پنجشنبه چهارم مهر 1392ساعت 19:31 نويسنده bahar |

کــــــــــــــــــاش...گـــــاهـــــــــــی...زنــــــدگـــــــــی...[◄◄ι] [ ιι ] [■] [►] [ι►►]داشـــــــتــــــــــ ...

+ تاريخ پنجشنبه چهارم مهر 1392ساعت 19:29 نويسنده bahar |
 
چـه کـــــــرده ای بــا مــن ..!!؟
 
کـه ایـن روزهــــــا ،
 
تــــو را
 
فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم.

 

+ تاريخ سه شنبه نوزدهم شهریور 1392ساعت 10:59 نويسنده bahar |

یه موقع هایی هست ،سیگار جلوت ، ویسکی کنارت

 

اما نه سیگارو میکشی ، نه ویسکی می خوری ...
 
 
سرتو تکون میدی ، لبخندی میزنی
 

 

میگی : مرده شور این زندگی رو ببرن !
+ تاريخ پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392ساعت 2:55 نويسنده bahar |

خیــره بـــِہ مَـــردُم ...
 
نِشـــــَســتـہ اَم ...
 
تنهـــ ـــاے تنهـــــــا ...
 
نَـہ کَسے حالَم رآ مے پُرسَــــد ...
 
نَــہ کَسے هَوآ یَـــ ـم رآ دآرد ...
 
عـیب نَدآرد ...
 
سآلـ ــهآسـت بــِـہ ایــن زِنــدِگـے ـ عــآدت کـ ــرده اَم ..!

 

+ تاريخ پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392ساعت 2:21 نويسنده bahar |

دلم کما میخواهد

 

از همان هایی که دکتر می گوید:

 

متــــــــاسـفم

 

فقط براش دعا کنید

+ تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 2:26 نويسنده bahar |
نـــــه در آغـوشــت گرفته ام...
 
نه تو را بوسیده ام...
 
نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام...
 
اما...
 
بــبــــیــــن
 
چگونه برایــــت
 
عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم...
 
فقط برای توووووووووووووو

 

+ تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 2:12 نويسنده bahar |

چه چیز در این دنیا...

غریبانه تر از دخترکی است که تنهایی اش را

بغل میکند!


میبوسد!


اما حاضر نیست دیگر کسی را دوست داشته باشد

+ تاريخ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392ساعت 4:18 نويسنده bahar |

من و تو خیلی کارها به دنیا بدهکاریم…

مثل… یک عکس دو نفره


چرخ زدن بی دلیل در خیابان


نوشیدن یک فنجان قهوه تلخ اما گرم در یک روز سرد زمستانی


ببین من و تو هنوز خیلی کار داریم…


من و تو حتی خاطره آشناییمان را هم به دنیا بدهکاریم..

+ تاريخ چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 3:58 نويسنده bahar |

اَز פֿـ…ـ…ـودم یـڪ اَنـبـآرے سـآפֿــتـم …

بـآ ڪـلـی פــرف هـآے تـلـنـبـآر شـده !


ڪـآش مـثـل قـدیـ…ـ…ـم هـآ بـیــآیــی و بـگـویــی :


اَگـر פـرفـہـآت رو بـه مــטּ نـگــی بـه ڪـی بـگــی ؟!

+ تاريخ جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 5:20 نويسنده bahar |
كجــایی؟!!!
 توکه نیستی هَمه می خواهَند جای تو را پَر كنند!!
 بیـــا!...
 بِ هَمه بگو!!
 تو تكرار شَدنی نیستی!!!
 جای تو جز با خودت پر نِمیشود!!
+ تاريخ پنجشنبه دهم مرداد 1392ساعت 2:58 نويسنده bahar |

هــوَس کــرده امـ
کـــه تـــو بـآشـــی
مـــَن بـــآشـم
و هیچـکـس نبـآشـَــد آنگـــآه
دآغتـــریـن آغــــوش هـــآ رآ از تنَـتــــ و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــآ را از لبـــانَتــــ بیـــرون بکشــَـمـ
بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمَتــــ
و نیسـتـــی ...

+ تاريخ سه شنبه یکم مرداد 1392ساعت 23:34 نويسنده bahar |