X
تبلیغات
ღ...دنیـــــا مــال مــــــاسـت...ღ

آنقدر دوستت دارم که نگران خودمم ...


با مـــــن دعـوا کــــن

با مــــن قهــــر کــــن

حرصــــم و در بیـــار

بهونـــــه بگــــیر

اجــــازه داری اشکمــــــو

بعضـــــی وقت ها در بـــــیاری

امــــا. . .

حــــق نــــداری هیــــچوقــــت بـــری

هیــچوقـــــــت . . .
+ تاریخ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ساعت 13:26 نویسنده bahar |ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﯿـــﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻂ ؛


ﻣـــﺎﻧﺪﻧﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ …

ﺭﻓﺘﻨـــﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺧـــﻮﺍﻫﺪ ...

و مـــن ﺗـــﻮﺍﻥ ﺩﺭﺩ ﻧـــﺪﺍﺭﻡ !

+ تاریخ سه شنبه بیستم اسفند 1392 ساعت 9:34 نویسنده bahar |

به سلامتی اونی کههیچوقت نمیتونی بهش زنگ بزنیاما دلت نمیاد شمارشو از گوشیت پاک کنی...

+ تاریخ چهارشنبه یازدهم دی 1392 ساعت 19:20 نویسنده bahar |


چه کار به حرف مردم دارم زندگی من همین است
 شب که می شود سیگاری روشن می کنم
 عاشقانه ای می نویسم خیره می شوم به عکست
و با خودم فکر می کنم مگر می شود
 تو را دوست نداشت…
+ تاریخ چهارشنبه یازدهم دی 1392 ساعت 3:0 نویسنده bahar |


به اتاق مملو از افکارت باز میگردم


لبخندت بر سقف خیالم هک شده...

خیره میشوم به انتهای نگاهت...

و تو هنوز هم در دنیای من خدایی....

+ تاریخ چهارشنبه یازدهم دی 1392 ساعت 2:40 نویسنده bahar |

شـَب عـَروسے کــُت و شـلوار سیــاهش را بـﮧ او بپـُوشــاטּ

رنـگ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے می آیـَد

بـند کـرواتـش رآ خـُـودت سـفت کـُن

ایــטּ کــار را دوسـت دآرد...

وقـتے دستــانت را مے گیــرد

خـُـودت را در آغـُـوش ِ او بینـداز...

بــا ایــטּ کــار احســآس ِ آرامـِش مے کــُند

زَحمـَت ِ تــاج عـَروس رآ نــَکش

سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دانـَم ، بـَرایت گـِرفتـﮧ اسـت

خـُلاصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ

جــان ِ تـُـو و جــاטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ:((:((

+ تاریخ چهارشنبه یازدهم دی 1392 ساعت 2:30 نویسنده bahar |


لبی که رژی شد

برای تو رژی شده نه برای کس دیگه

آره عزیزم

برای این نیست که فقط بهش زُل بزنی

باید محـــکم بوسش کنی که لبای خودتم رژی بشه

باید با تمام وجودت طعم بوسه از لبای منو مزه کنی

اینجوری هیچ وقت مزه ی لبام از یادت نمیره

حتی اگه پیشم نباشی
... ♥

+ تاریخ چهارشنبه یازدهم دی 1392 ساعت 2:15 نویسنده bahar |


کار دنیاست.....

از یه جایی به بعد،به همه چیز وهمه کس بی اعتنا میشوی


نه از کسی میرنجی...نه به عشق کسی دل میبندی...


از یه جایی به بعد دیگه دوست نداری کسی وبه خلوت خودت راه بدی


حتی اگه تنهایی ودلتنگی کلافه ات کرده باشه.


ازیه جایی به بعد باور میکنی کسی برای تنها نموندن تو نمیاد.


اگه کسی میاد برای تنها نبودن خودشه....
+ تاریخ دوشنبه نهم دی 1392 ساعت 22:39 نویسنده bahar |


ســالــها بــعــد

من در کنار یک مرد زندگی میکنم ،

مردی که اسمش تو شناسنامم ثبت شده و همسر من محسوب میشه،
مردی که شاید من زنِ رویاهاش باشم اما ،
اون هیچ وقت مرد رویاهای من نمیشه چون ،
رویایی ترین کسی که میخواستم تو بودی ...
جسمم کنار اون میخوابه اما ،
افکارم در کنار تو .

ســـالهـــا بعــد


بی هوا وقتی یادت میوفتم ،

... فقط به این فکر میکنم که خوشبختی یا نه!؟ ....
شاید اسم تورو گداشتم روی پسرم ،
سالها بعد ،
من زنیم که از عذاب وجدان داره میمیره ،
زنی که به تو فکر میکنه اما ، کنار یک مرد دیگست ،
زنی که به دوست داشتن های مرد دیگه پاسخ میده اما ،
نه از ته دل ...

ســالـــهــا بـــعــد


وقتی همه خوابن ،

میرم تو آشپزخونه و یه سیگار روشن میکنم ،
تو اون نور کم سوی چراغ خواب به تو فکر میکنم ...
از سیگارم کام های عمیق میگیرم ،
و به این فکر میکنم که زندگیم چجوری میشد اگه تو همسرم بودی ؟
در حالی که دارم تو فکرت غرق میشم ، سیگارم رو به اتمامه ،
و من ،
با عذاب و با دلی پر از غم ،
باید برم کنار مردی بخوابم که همیشه ارزو میکنم تو جای اون بودی ...
سالها بعد این موقع ،
تو کنار کسی هستی که دوستش داری اما ،
من کنار كسیم که ،
فقط باهاش هم خونم ...

ســالــهــا بعــد


زنیم با موهای سفید و چهره ای خسته ...

زنی که خیلی ها میشناسنش اما ،
اون با هیچکس جز یاد تو آشنا نیست...
+ تاریخ سه شنبه پنجم آذر 1392 ساعت 7:50 نویسنده bahar |

ساعت ها زیر دوش به کاشی های حموم خیره میشی . . . !
غذاتو سرد می خوری . . .
صبونه رو شام ، ناهارو نصف شب !
لباسات دیگه به تنت نمیاد . . .
همه رو قیچی می زنی !
ساعت ها به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت اونو حفظ نمیشی . . . !
این قدر علامت سوالای تو فکرتو میشمری . . .
تا آخرش رو بالش خیست خوابت ببره !
تنهایی از تو آدمی می سازه . . .
که دیگه شبیه آدم نیست !
می دونی چیه ؟!
عجیب دلتنگم . . .
واسه وقتایی که عجیب دلتنگم می شدی . . . !

+ تاریخ جمعه یکم آذر 1392 ساعت 18:22 نویسنده bahar |


گــاهــی نـیــاز داری بــه یــه آغــوش بــی مـنـت


کــــه تـو رو فــقــط وفــقــط واســه خــودت بـخـواد

کـــه وقــتـــی تـــو اوج تــنــهــایـــی هــسـتــی بـــا چــشــمــانــش بــت بـــگــه
هـــسـتــم تـــا

تــــــــــــــــهـــــــش

+ تاریخ جمعه یکم آذر 1392 ساعت 10:42 نویسنده bahar |

نمیدونی تو این روزا چقدر از زندگی سیرم

دارم میمیرم از اینکه

تو رفتی و نمیمیرم

نمیدونی تو این روزا چقدر یاد ِ تو میفتم

ته ِ دنیام نزدیک ِ

نگاه کن کی بهت گفتم
+ تاریخ جمعه دوازدهم مهر 1392 ساعت 11:2 نویسنده bahar |

مَــتــرسَـــک ،
حــرف ِ دلــت را خــوب میــدانَــم،
میــدانَــم دَرد دارد !
باشــــی ُ وجـودت را هیـچ بدانـَنـد . . .

+ تاریخ پنجشنبه چهارم مهر 1392 ساعت 19:31 نویسنده bahar |

کــــــــــــــــــاش...گـــــاهـــــــــــی...زنــــــدگـــــــــی...[◄◄ι] [ ιι ] [■] [►] [ι►►]داشـــــــتــــــــــ ...

+ تاریخ پنجشنبه چهارم مهر 1392 ساعت 19:29 نویسنده bahar |


چـه کـــــــرده ای بــا مــن ..!!؟

کـه ایـن روزهــــــا ،

تــــو را

فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم.

+ تاریخ سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 ساعت 10:59 نویسنده bahar |

یه موقع هایی هست ،سیگار جلوت ، ویسکی کنارت


اما نه سیگارو میکشی ، نه ویسکی می خوری ...


سرتو تکون میدی ، لبخندی میزنی

میگی : مرده شور این زندگی رو ببرن !
+ تاریخ پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 ساعت 2:55 نویسنده bahar |


خیــره بـــِہ مَـــردُم ...

نِشـــــَســتـہ اَم ...

تنهـــ ـــاے تنهـــــــا ...

نَـہ کَسے حالَم رآ مے پُرسَــــد ...

نَــہ کَسے هَوآ یَـــ ـم رآ دآرد ...

عـیب نَدآرد ...

سآلـ ــهآسـت بــِـہ ایــن زِنــدِگـے ـ عــآدت کـ ــرده اَم ..!

+ تاریخ پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 ساعت 2:21 نویسنده bahar |

دلم کما میخواهد


از همان هایی که دکتر می گوید:


متــــــــاسـفم


فقط براش دعا کنید

+ تاریخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 ساعت 2:26 نویسنده bahar |

نـــــه در آغـوشــت گرفته ام...

نه تو را بوسیده ام...

نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام...

اما...

بــبــــیــــن

چگونه برایــــت

عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم...

فقط برای توووووووووووووو

+ تاریخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 ساعت 2:12 نویسنده bahar |

چه چیز در این دنیا...

غریبانه تر از دخترکی است که تنهایی اش را

بغل میکند!


میبوسد!


اما حاضر نیست دیگر کسی را دوست داشته باشد

+ تاریخ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 ساعت 4:18 نویسنده bahar |

من و تو خیلی کارها به دنیا بدهکاریم…

مثل… یک عکس دو نفره


چرخ زدن بی دلیل در خیابان


نوشیدن یک فنجان قهوه تلخ اما گرم در یک روز سرد زمستانی


ببین من و تو هنوز خیلی کار داریم…


من و تو حتی خاطره آشناییمان را هم به دنیا بدهکاریم..

+ تاریخ چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 ساعت 3:58 نویسنده bahar |

اَز פֿـ…ـ…ـودم یـڪ اَنـبـآرے سـآפֿــتـم …

بـآ ڪـلـی פــرف هـآے تـلـنـبـآر شـده !


ڪـآش مـثـل قـدیـ…ـ…ـم هـآ بـیــآیــی و بـگـویــی :


اَگـر פـرفـہـآت رو بـه مــטּ نـگــی بـه ڪـی بـگــی ؟!

+ تاریخ جمعه یازدهم مرداد 1392 ساعت 5:20 نویسنده bahar |

كجــایی؟!!!
 توکه نیستی هَمه می خواهَند جای تو را پَر كنند!!
 بیـــا!...
 بِ هَمه بگو!!
 تو تكرار شَدنی نیستی!!!
 جای تو جز با خودت پر نِمیشود!!
+ تاریخ پنجشنبه دهم مرداد 1392 ساعت 2:58 نویسنده bahar |

هــوَس کــرده امـ
کـــه تـــو بـآشـــی
مـــَن بـــآشـم
و هیچـکـس نبـآشـَــد آنگـــآه
دآغتـــریـن آغــــوش هـــآ رآ از تنَـتــــ و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــآ را از لبـــانَتــــ بیـــرون بکشــَـمـ
بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمَتــــ
و نیسـتـــی ...

+ تاریخ سه شنبه یکم مرداد 1392 ساعت 23:34 نویسنده bahar |

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگــــی رومــــــانتیک…

چنــــد تا شمــــــع … و یک عالمــــــه تــــو…

که بــه دنیــــا بگـــــــم … خــــداحـــــافـــــــظ …

دنیــای مــن کســــی ست…

که در آغـــــوشش جــان میدهــــم…

یعنـــی « تــــــــــ♥ــــــو »

+ تاریخ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ساعت 13:48 نویسنده bahar |

آغـــوشـــت را بــاز مــیکــنــے و مــرا

محـــکم میــفشــارــے ...


در تنگــنای حــضورت عـــشق را لمــس


مــیکــنم , چــشمــانم پــر از


اشکــــ ِ شـــوق...


چ ِ زیـباســـت حــضــور مــــردانــــہ ات


در مـــیـان حس ِ ظـریفـ ِ دخـــتـرانــہ ام

+ تاریخ دوشنبه سی و یکم تیر 1392 ساعت 13:37 نویسنده bahar |


شکـــ نکـــــن !

آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه


گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند !


قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم !


برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود


آنقـــــدر خــــوشـــبـ ♥ــتـــــ میکنــم کـــه


بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے


بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! !!!

+ تاریخ شنبه بیست و نهم تیر 1392 ساعت 1:56 نویسنده bahar |

زنــــــدگی !

کلاهت را بـه هوا بیانداز ...


که من دگر جان بازی کردن ندارم !


تــــو بـــردی ...

+ تاریخ شنبه بیست و نهم تیر 1392 ساعت 1:49 نویسنده bahar |

صداقتش رو دوست داشتم...


بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه...!راست میگفت...!هیچوقت منو با دنیا عوض نکرد...!


با یکی دیگه عوض کرد...!!

+ تاریخ شنبه بیست و نهم تیر 1392 ساعت 1:34 نویسنده bahar |

همیشه بهم میگفت زندگیمی....


وقتی رفت من بهش گفتم:مگه من زندگیت نیستم؟


گفت آدم برای رسین به عشقش باید از زندگیش بگذره....

+ تاریخ شنبه بیست و نهم تیر 1392 ساعت 1:3 نویسنده bahar |